Standard provedení

Projektová dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby + geodetické zaměření pro založení stavby.

Zhotovení zemních prací v místě hlavní stavební jámy, skrývka ornice do tl. 200 mm, základové pásy a základová deska, izolace proti zemní vlhkosti. Provedení na rovinatém pozemku v průměrné těžitelné zemině tř. 3-4 nevyžadující zvláštní způsob zakládání (soudržná zemina s podložím obvyklé nosnosti s pracovní hladinou vody pod základovým pasem) bez nutnosti provedení inženýrsko-geologického průzkumu, uložení vytěžené zeminy na pozemku stavby.

Betonové základové prvky, základové pasy z prostého betonu B20, základová deska z betonu B20, (alternativně B25) s vyztužnou ocelovou sítí „kari“ obvykle podsypaná drceným kamenivem v tl. 10 až 15 cm, základní hydroizolace a protiradonová ochrana na penetrační nátěr vyhovující pro malé zatížení radonem, nebo jiný druh vyhovující pro střední radonové ohrožení. Rozsah provedení určí projektant podle místních podmínek.

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako zděné z materiálu POROTHERM 300 mm, pero-drážka na termomaltu nebo stavební systém pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy KMB SENDWIX. Na přání a po konzultaci s projektantem jsme schopni použít i jiné zdící systémy.

Konstrukce střechy je dřevěná tvořena z příhradových vazníků, které jsou uloženy na obvodových stěnách a tvoří zároveň přesah střechy a nosnou konstrukci pro podbití a SDK podhled. Celá konstrukce je impregnovaná nátěrem. Pojistná hydroizolační folie je kontaktního typu, parozábranu tvoří obvykle fólie JUTAFOL N110 STANDARD.

Střešní krytina např.: KMB BETA nebo Maxi DEK + střešní doplňky dle typu výrobce (otvor pro anténu a odvětrávání kanalizace).

Půdní skládací schody.

Střešní okapy a svody z pozinkovaného plechu bez nátěru.

Okna a balkónové dveře jsou ve standardním provedení plastová s izolačním trojsklem, šestikomorová, s celoobvodovým kováním a mikrovětráním. Parapety vnitřní plastové nebo dřevotřískové, parapety venkovní bílé-hnědé (hliník ohýbaný s polyester. lakem). Na přání investora lze provést jiný druh zasklení (trojsklo, europrofil, barevné odstíny oken a parapetů atd.).

Vstupní a vnitřní dveře dřevěné, dle vzorníku a bližší specifikace dodavatele (lamino nebo folie, obl. zárubně, kování). Nadstandardně lze vybrat jiné typy.

Vodorovná izolace podlahy v 1.NP 100 mm tvořena vrstvou polystyrénu.

Fasáda je zateplena deskami polystyrénu v tl. 100mm EPS 70F.

Sokl zateplený nenasákavým polystyrénem tl. 80mm EPS perimetr, vč. soklové omítky.

Omítky vnitřní štukové, hladké, dvouvrstvé.

Vnější točená omítka silikónová tenkovrstvá tl. 2 mm, barva bílá. Na přání lze provést barevné provedení.

Spoje mezi nestejnorodými materiály jsou překryty armovací síťkou.

SDK povrchy jsou přebroušeny, penetrovány a natřeny vnitřní barvou. Spoje jsou vyplněny tmelem.

Malby bílé.

WC, koupelna: dlažby + obklady v materiálové ceně 260,- Kč/m2 bez DPH – dle výběru investora. Standardně do výšky 2000 mm, kladení kolmo, bez listen, vzorů, rohových lišt, spárovací hmota v barvě bílé. Alternativní řešení je možné.

Nátěry dřevěných konstrukcí: syntetické lazurové barvy.

Podlahy – betonové mazaniny jsou prováděny standardně. Jsou uloženy na separační PE fólií, která odděluje tepelnou izolaci, obvodové zdivo.

Podlahy – plovoucí laminátová dle přílohy.

Je uvažováno jako podlahové elektrické topnými kabely, hlavní zdroj tepla v místnostech. Regulace elektronicky programovatelným termostatem. Alternativní řešení je možné.

Standardně provádíme rozvody vody a kanalizace v plastovém potrubí. Vodovod z polypropylenových trubek s tepelnou izolací. Příprava teplé užitkové vody je v akumulačním zásobníku – bojleru dle výběru investora. Kanalizace z šedých PVC trubek (NOVODUR), dle výběru projektanta.

Rozvody vody a kanalizace jsou provedeny standardně po patu domu.

Ve standardu je počítáno s 1x připojením na automatickou pračku, 1x ventilem na zahradu a 1x připojením pro myčku.

WC 1.NP - umývátko s otvorem pro stojánkovou baterii vč. plastového sifonu, stojánková baterie bez výpustí pro přívod TUV a závěsný klozet vč. bílého sedátka.

Koupelna - umývadlo s otvorem pro stojánkovou baterii vč. plastového sifonu a polosloupu, stojánková baterie pro přívod teplé vody vč. automatické výpusti, vana vč. nohou a plastového sifonu, baterie vanová nástěnná, součástí je obezdění vany.

ELEKTROINSTALACE

Rozvody jsou prováděny standardně jednofázově měděnými vodiči – kabely v podlahách, stropech nebo stěnách.

Vypínače a zásuvky ABB bílé, 2ks zásuvky (pokoje, OP, kuchyně, koupelna), 1ks zásuvky (chodba, komora).

Provedeny anténní a slaboproudé rozvody, 1ks zásuvky (OP a pokoje).

Vývod pro venkovní osvětlení (terasa, vstup).

Vypínače a zásuvky ABB bílé, 2ks zásuvky (pokoje, OP, kuchyně, koupelna), 1ks zásuvky (chodba, komora).

Provedeny anténní a slaboproudé rozvody, 1ks zásuvky (OP a pokoje).

Vývod pro venkovní osvětlení (terasa, vstup).

Svítidla nejsou ve standardu.

Na přání provedeme elektronické zabezpečení objektu.

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID

Umytí oken včetně rámů oken z obou stran.

Umytí parapetů, dveří, obkladů, zařizovacích předmětů zdravotechniky.

Vytření podlah.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!