Projekční činnost

Naše společnost nabízí projekční a inženýrskou činnost. 

Nabízíme projektové dokumentace na novou výstavbu, rekonstrukce, a modernizace objektů.

Výpočty energetické náročnosti staveb.

Koordinace realizace projektu - technický dozor

Autorský dozor

    • Studie
    • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
    • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
    • Dokumentace pro provedení stavby (RDS)
    • Dokumentace skutečného provedení (DSPS)

Kontaktní osoby:

Ing. Jan Herian - 777 919 845

ing. arch. Zlatica Mojžíšková - 603 181 868

Ctibor Sobel - 

 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!